Lut 02, 2019

Alarmy i ich konfiguracja

Lista alarmów oraz ich Konfiguracja zostały zgrupowane w menu w nowy sposób i pod wspólną etykietą Alarmy. Bez zmian Lista alarmów to wszystkie wystąpienia alarmów. Znajdą się tam najważniejsze informacje o wystąpieniu alarmu, czas ostatniego wystąpienia oraz urządzenie które go wygenerowało. Dodatkowo, po wybraniu alarmu w jego szczegółach można przeanalizować ilość i szczegóły wystąpienia alarmu. W Konfiguracji alarmów definiowane są nowe alarmy, ich warunki i wskazanie którego urządzenia będzie dotyczył.

 

Dostępne typy alarmów:

  • Czas ostatniej synchronizacji Alarm wystąpi jeśli ostatnia synchronizacja będzie dawniej niż wyznaczony czas (np. dawniej niż 3 godziny temu);
  • Czas pracy – Alarm wystąpi jeśli praca wykonana będzie: większa, mniejsza, równa od podanej wartości w minutach;
  • Lokalizacja urządzenia Alarm wystąpi jeśli urządzenie znajdzie się poza wyznaczonym obszarem;
  • Nieautoryzowany dostęp – Alarm wystąpi jeśli do czytnika RFID zostanie przyłożona karta inna niż karta operatora przypisanego do urządzenia;
  • Praca bez operatora – Alarm wystąpi jeśli urządzenie posiadające czytnik RFID będzie pracowało bez przyłożenia karty RFID;
  • Wartość parametru – Alarm wystąpi jeśli urządzenie będzie pracowało: mniej, więcej, równe wyznaczoną wartość Parametru (volt, min itp.).

 

Dobre praktyki i wskazówki:

  • Alarm Pracy bez operatora dobrze jest ustawić razem z alarmem Nieautoryzowanego dostępu. Dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo wykluczenia możliwości pracy osób nieuprawnionych na wybranych maszynach.
  • Zakładania Grup urządzeń ułatwia wskazywanie urządzeń których alarmy mają dotyczyć. Dzięki czemu do definicji alarmu można podpiąc np. wszystkie maszyny pracujące w obrębie tej samej lokalizacji.
  • Uzupełnianie opisu, podczas dodawaniu definicji alarmu przyspiesza rozpoznanie problemu. Rzeczowe opisy i tytuły alarmu znacząco skracają czas analizy alarmu, dzięki czemu nie ma konieczności sprawdzania Szczegółów parametrów.

 

Twoje maszyna ma czujnik RFID, a Ty chcesz wiedzieć czy pracownik pamięta o rejestrowaniu swojej pracy?

Wtedy warto skonfigurować nowy alarmy Praca bez operatora. Alarm będzie wygenerowany jak tylko urządzenie posiadające czujnik RFID zacznie pracować, a karta RFID nie zostanie przyłożona.

 

Chcesz wiedzieć czy Twoi pracownicy pracują wyłącznie na maszynach które są do nich przypisane?

Alarm Nieautoryzowanego dostępu pozwala sprawdzić czy właściwy operator obsługuje maszynę i czy do czujnika RFID została przyłożona właściwa karta. Karta RFID przypisana jest do konkretnego operatora, a ten do swojej maszyny.  

 

Zależy Ci aby maszyny pozostawały w obrębie Twojego przedsiębiorstwa?

Lokalizacja maszyny jest kontrolowana za pomocą czujnika GPS modułu. Dodatkowo ustawienie alarmu Lokalizacji urządzenia pozwala kontrolować ewentualne niepożądane zmiany położenia maszyn. Przekroczenie wyznaczonego obszaru automatycznie wywoła alarm.

 

Masz wątpliwości czy Twoje maszyny pracują za krótko lub za długo w ciągu jednego dnia?

Stałe monitorowanie czas pracy każdej z maszyn możliwa jest za pomocą diagramów na Pulpicie, w Diagnostyce oraz w Szczegółach urządzenia. Alarm Czasu pracy o wyznaczonym czasie progowym, poinformuje o przekroczenie czasu pracy przewidzianego dla danej maszyny.  

 

Jak uniknąć dodatkowych kosztów i przestoju w pracy, spowodowanych remontami niewłaściwe eksploatowanych maszyn?

Alarm Wartość parametru daje możliwość monitorowania parametrów technicznych maszyn i stopnia ich eksploatacji. Dzięki odpowiednio zdefiniowanym warunkom możliwe jest sprawdzenie czy natężenie używanego prądu jest w granicach normy lub czy maszyna nie była włączona dłużej niż czas trwania zmiany.