Lut 11, 2019

Nowy wygląd Raportów

Obecnie dostępne są trzy typy szczegółowych raportów, dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Wszystkie są teraz dostępne w jednym miejscu w zakładce Raporty.

Sprawdź czy wybrane urządzenie działa poprawnie i czy nie opuściło wyznaczonego obszaru. Brak alertów będzie o tym dowodził.

  • Raporty alertów to możliwość pobrania listy wygenerowanych alertów przez wskazane urządzenia w wybranych okresie czasu. Wystarczy wybrać grupę urządzeń, zakres dat i kliknąć Generuj. Wygenerowany raport można pobrać w formacie pliku CSV.

Chcesz wiedzieć czy wszystkie maszyny pracowały w przeciągu ostatniego tygodnia lub ile czasu przepracowały?

  • Raporty czasu pracy urządzeń to możliwość pobrania zestawienia czasu pracy urządzeń we wskazanym czasie. Praca wyświetlana jest w formacie godzinowym i w podziale na dni. Żeby sprawdzić czas pracy urządzenia, trzeba wybrać grupę do której urządzenie należy, wybrać przedział dni, interwał dzienny i kliknąć Generuj. Raport czasu pracy urządzeń także można pobrać w formacie pliku CSV.

Który z pracowników spędził najwięcej czasu w ciągu dnia przy swojej maszynie? Można to szybko porównać i wygenerować raport.

  • Raporty czasu pracy operatorów urządzeń to możliwość zestawienia czasu pracy wybranych operatorów (czas przyłożenia karty do czujnika) we wskazanym okresie. Wartości prezentowane są w podziale na dni. Wystarczy wybrać operatorów z listy, wyznaczyć przedział dzienny i kliknąć Generuj. Tak jak wszystkie inne raporty, także i ten będzie można pobrać w formacie plików CSV.